Como dibujar la cara de una viejita

Como dibujar la cara de una viejitaComo dibujar la cara de una viejita